ΖΩΕΣ ΚΟΜΜΕΝΕΣ ΣΤΑ ΔΥΟ

Εκδόσεις Εκπαιδευτικού Δικτύου ATHINA

Εκπαίδευση Διαχείρισης Ομάδας για Εκπαιδευτές

Εκπαίδευση Διαχείρισης Θυμού στην Παιδική Ηλικία

Ψηφιακή Αφήγηση για Εκπαιδευτές

Εκπαίδευση Flipped Classroom για Εκπαιδευτικούς

Εκπαίδευση Persona Dolls

Εκπαιδευτικό Υλικό Επιμορφωτικών Δράσεων για Συνδρομητές

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Previous

Next

Home – Final

Εκπαιδευτικό Δίκτυο ATHINA

 

Το Εκπαιδευτικό Δίκτυο ATHINA είναι ανεξάρτητη Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, η οποία έχει ως κύριο στόχο τον σχεδιασμό και την οργάνωση, παράλληλα με την εφαρμογή και την υλοποίηση εκπαιδευτικών πιστοποιημένων προγραμμάτων, ανταποκρινόμενων στις εκπαιδευτικές και πολιτιστικές ανάγκες της σημερινής κοινωνίας των δικτύων. Στα πλαίσια αυτής της στοχοθεσίας, το Εκπαιδευτικό Δίκτυο ATHINA πραγματοποιεί δράσεις εκπαιδευτικού και πολιτιστικού χαρακτήρα, με κύριους άξονες την προαγωγή του ελληνικού πολιτισμού και γλώσσας, την ενίσχυση του πολιτιστικού τουρισμού, την ανάπτυξη δεξιοτήτων των ενηλίκων και την αποτελεσματική εκπαίδευση των εκπαιδευτών, με την συνδρομή της διαδικτυακής τεχνολογίας και σε συνδυασμό με την πρωτοτυπία, την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα.

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΣ

«…Η καινοτομία είναι η συνειδητή αναζήτηση νέων ιδεών ή η αναζήτηση νέων χρήσεων για τις παλιές ιδέες με στόχο να προστεθεί κοινωνική ή οικονομική αξία.

Ανάμεσα στις δυνατότητες αυτές συμπεριλαμβάνονται η συνεργατικότητα, η ομαδική δουλειά, το mentoring, η δικτύωση και η ανταλλαγή της γνώσης, η επίλυση προβλημάτων, η κριτική σκέψη, η δι-επιστημονικότητα και η διαχείριση της ομάδας…»

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

Το Εκπαιδευτικό Δίκτυο ΑΘΗΝΑ και η Clio Muse καινοτομούν στον Έξυπνο Πολιτισμό με τη δράση «Πολιτιστική Χαρτογράφηση – Cultural Mapping».

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Το Εκπαιδευτικό Δίκτυο ATHINA δημιουργεί τη Δράση

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Η Ακαδημία Δεξιοτήτων απαντώντας στην πρόκληση της εποχής για πιστοποίηση ικανοτήτων, ως εφόδιο για την είσοδο στην αγορά εργασίας…

ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑ

Εκπαίδευση και πιστοποίηση ελληνομάθειας για αλλοδαπούς κατοίκους στην Ελλάδα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαχείριση Θυμού στην

Παιδική Ηλικία

Ο θυμός θεωρείται  ένα αναπόσπαστο κομμάτι της ανθρώπινης φύσης, έχει μια εξελικτική και προσαρμοστική σημασία και μπορεί να είναι είτε χρήσιμος και θετικός είτε   βλαβερός και αρνητικός. Η κατανόηση και η διαχείριση του θυμού αποτελεί δύσκολο έργο τόσο για τους γονείς όσο και για τους εκπαιδευτικούς λόγω της πολύπλοκης αλλληλεπίδρασης σκέψεων, συναισθημάτων και συμπεριφορών. Ο θυμός, η οργή και η επιθετικότητα είναι συνηθισμένες αντιδράσεις των παιδιών. Ως ενήλικες, αποδεχόμαστε τα συναισθήματα και βοηθάμε τα παιδιά να μάθουν να διοχετεύουν και να κατευθύνουν το θυμό τους σε ένα αποτελεσματικό τέλος.

Εκπαίδευση

Persona Dolls

Οι Persona Dolls είναι ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό εργαλείο και μέσο στην προσέγγιση της διαφορετικότητας και της  άρσης των διακρίσεων μέσα από τις επινοητικές δεξιότητες του παιχνιδιού και της επικοινωνίας. Σύμφωνα με την Kay Taus (1987) που εφάρμοσε για πρώτη φορά τη μέθοδο αυτή στις ΗΠΑ οι Persona dolls είναι «διαφορετικές», γιατί η κάθε μια έχει τη δική της ταυτότητα, όπως κάθε παιδί μέσα στην τάξη έχει τη δική του ταυτότητα.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΝΕΑ

Θέλετε να μάθετε περισσότερα?

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εγγραφείτε για Περισσότερα Νέα