Διαγωνισμός Αγγλικών HIPPO

Ο διαγωνισμός Αγγλικών HIPPO διοργανώνεται από την GLOBAL HIPPO ASSOCIATION, η οποία έχει ως σκοπό την προώθηση της αγγλικής γλωσσομάθειας και της συνεργασίας μεταξύ των παιδιών από διαφορετικές χώρες του κόσμου.

Ο διαγωνισμός προωθεί την ανάπτυξη κοινής αίσθησης ταυτότητας και λειτουργεί ως πρότυπο για τους νέους. Ο κύριο στόχος είναι η δημιουργία σχέσεων, η διαπολιτισμική και διεθνής κατανόηση και η ενίσχυση της ευγενούς άμιλλας ανάμεσα στους αγγλομαθείς νέους ανά τον κόσμο.

Ο διαγωνισμός πληροί τις προυποθέσεις του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR). Οι συμμετέχοντες διαγωνίζονται σε πέντε κατηγορίες:

HIPPO 1 – Below Scale

HIPPO 2 – CEFR A1

HIPPO 3 – CEFR A2

HIPPO 4 – CEFR B1

HIPPO 5 – CEFR B2

Στην Ελλάδα ο διαγωνισμός συνδιοργανώνεται από το Εκπαιδευτικό Δίκτυο  ATHINA και το Thales Foundation Cyprus.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ. ( http://thalescyprus.com/index.php?id=140 )