ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Το Εκπαιδευτικό Δίκτυο ATHINA δημιουργεί την Δράση

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

για Ελληνόφωνους Εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 Στόχος της Δράσης:

  • Η ανάπτυξη στρατηγικής για την μεταλαμπάδευση της Θεωρητικής Γνώσης και της σωρευμένης και αποκρυσταλλωμένης Διδακτικής Εμπειρίας (Γνωστικό Αντικείμενο, Δεξιότητες και Νέα Ελληνική Γλώσσα) από μια ομάδα διαπρεπών Επιστημόνων και πεπειραμένων Εκπαιδευτών σε νέους Εκπαιδευτικούς, Υποψηφίους προς Εξετάσεις για Διορισμό στην Μέση Εκπαίδευση αλλά και σε ήδη διορισμένουςΕκπαιδευτικούς, προς ικανοποίηση της ανάγκης για διαρκή και ανανεωνόμενη επιμόρφωση.

Μέσα της Δράσης:

  • Συναντήσεις δια Ζώσης, Οργάνωση και πραγματοποίηση ομαδικών Εργαστηρίων, Διαδικτυακές Συναντήσεις, Παροχή Επιστημονικού και Εκπαιδευτικού Υλικού στα Μέλη της, Συνεχής Αξιολόγηση.

 Συμβουλευτική Επιτροπή (Advisory Board):

  • από έμπειρους Εκπαιδευτές και διακεκριμένους Επιστήμονες, Σχολικούς Συμβούλους και Ερευνητές παιδαγωγικών θεμάτων. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο Δρ. ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Διευθυντής στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και Επιστημονικός Υπεύθυνος Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του ATHINA και Αντιπρόεδρος ο Δρ. ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ, Σχολικός Σύμβουλος. Η επιτροπή συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα, δια ζώσης και διαδικτυακά,εξετάζοντας το σύνολο των θεμάτων που προκύπτουν και αξιολογώντας τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα.

Σύνθεση της Συμβουλευτικής Επιτροπής:

Δρ. ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – Δ/ΝΤΗΣ

Δρ. ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ – ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Δρ. ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ ΚΑΛΙΟΠΗ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ – ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Δρ. ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ – ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Δρ. ΚΑΖΕΛΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ – ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

MSc. ΑΘΗΝΑ ΓΙΑΝΝΟΓΚΟΝΑ  – Δ/ΝΤΡΙΑ

MSc. ΕΛΛΗΝΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΑ – Δ/ΝΤΡΙΑ

MSc. ΑΝΝΑ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗ

Έκδοση Επιστημονικής Σειράς Βιβλίων:

  • Σχεδιασμός και υλοποίηση Έκδοσης πλήρους Επιστημονικής Σειράς Βιβλίων σε Έντυπη και Ηλεκτρονική μορφή (downloaded pdf) για όλα τα Γνωστικά Αντικείμενα, τις Δεξιότητες καθώς και για την Νέα Ελληνική Γλώσσα.
  • Επιμέλεια της Σειράς από Επιτροπή Επιστημόνων με εξέχοντα ονόματα από το χώρο της Εκπαίδευσης :

Δρ. ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – Δ/ΝΤΗΣ

Δρ. ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ – Δ/ΝΤΗΣ

Δρ. ΓΥΑΛΟΥΡΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ – ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Βιβλία Διδακτικών Δράσεων

Πατήστε για να κατεβάσετε τα βιβλία