ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑ – Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗ ΓΛΩΣΣΑ

Το Εκπαιδευτικό Δίκτυο ATHINA σχεδιάζει την Δράση

ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑ – Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗ ΓΛΩΣΣΑ

για Κινέζους πολίτες

Στόχος της Δράσης:

  • Η ανάπτυξη ειδικής μεθοδολογίας και πιστοποίησης της γνώσης της Ελληνικής Γλώσσας σε Κινέζους πολίτες.
  • Η αποτελεσματική εκπαίδευση Κινέζων καθηγητών για την διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας σε σύνδεση με τον Ελληνικό Πολιτισμό.

Περιγραφή της Δράσης:

  • Η ορθή γνώση των εργαλείων της Ελληνικής Γλώσσας (Γραμματική – Συντακτικό – Λεξικολογία) αποτελεί το όχημα για την αποκωδικοποίηση, αντίληψη και κατάκτηση των πανανθρώπινων και διαχρονικών Ελληνικών Πολιτισμικών Αξιών.
  • Το ειδικό εκπαιδευτικό ενδιαφέρον των Κινέζων πολιτών για την καλλιέργεια της γνώσης τους στην Ελληνική Γλώσσα, σε συνδυασμό με τις διαμορφούμενες επαγγελματικές και κοινωνικές τους ανάγκες αλλά και την επιθυμία τους να μυηθούν στον Ελληνικό Πολιτισμό μέσω της γλώσσας, ωθεί στην ανάγκη δημιουργίας αποτελεσματικών μεθόδων εκμάθησης, πιστοποίησης και επίσημης κατοχύρωσης ενός ικανοποιητικού γλωσσικού επιπέδου.
  • Σύμφωνα με το σύγχρονο εκπαιδευτικό μοντέλο της Πολυπολιτισμικότητας και της Διαπολιτισμικότητας αλλά και της εκ νέου ανακάλυψης της σπουδαιότητας της γνώσης της Ελληνικής Γλώσσας ως σημαντικού εργαλείου για την διαμόρφωση της σκέψης – εφόσον σκέψη και γλώσσα αποτελούν έννοιες άρρηκτα συνδεδεμένες – ευελπιστούμε η Δράση«Ελληνομάθεια» του Εκπαιδευτικού Δικτύου ATHINA να καλύψει επαρκώς τις γλωσσικές ανάγκες των Κινέζων πολιτών, οδηγώντας στην εκμάθηση, επάρκεια και κατοχή της ελληνικής γνώσης και γλώσσας.