ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Εκπαιδευτικό Δίκτυο ΑΤΗΙΝΑ

Το Εκπαιδευτικό Δίκτυο ATHINA είναι ανεξάρτητη Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, η οποία έχει ως κύριο στόχο τον σχεδιασμό και την οργάνωση, παράλληλα με την εφαρμογή και υλοποίηση εκπαιδευτικών πιστοποιημένων προγραμμάτων, ανταποκρινόμενων στις εκπαιδευτικές και πολιτιστικές ανάγκες της σημερινής κοινωνίας των δικτύων και του διαδικτύου. Στα πλαίσια αυτής της στοχοθεσίας, το Εκπαιδευτικό Δίκτυο ATHINA πραγματοποιεί δράσεις εκπαιδευτικού και πολιτιστικού χαρακτήρα, με κύριους άξονες την προαγωγή του ελληνικού πολιτισμού και γλώσσας, την ενίσχυση του πολιτιστικού τουρισμού, την ανάπτυξη δεξιοτήτων των ενηλίκων και την αποτελεσματική εκπαίδευση των εκπαιδευτών, με την συνδρομή της διαδικτυακής τεχνολογίας και σε συνδυασμό με την πρωτοτυπία, την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα.

Για την υλοποίηση των επιμέρους εκπαιδευτικών και πολιτιστικών δράσεων και για την δημιουργία προγραμμάτων υψηλών ευρωπαϊκών προδιαγραφών, το Εκπαιδευτικό Δίκτυο ATHINA, συνεργάζεται με τοπικούς, εθνικούς αλλά και διεθνείς φορείς και εγκεκριμένους και πιστοποιημένους εκπαιδευτικούς οργανισμούς και συνάπτει συνέργειες για την επίτευξη των σκοπών του στην Αθήνα και την Κρήτη. Μέσα από τις Συνέργειες, την Δικτύωση και τελικά την Διάχυση των αποτελεσμάτων επιθυμούμε να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη της Κοινωνίας των Πολιτών.

Το Δίκτυο ΑTHINA προσφέρει:

 • Στοχευμένες Δράσεις με Εκπαιδευτικό και Πολιτιστικό χαρακτήρα.
 • Συνεργασία με τοπικούς, εθνικούς και διεθνείς φορείς και πιστοποημένους Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς.
 • Ενίσχυση της Κοινωνίας των Πολιτών, των Δικτύων και του Διαδικτύου.
 • Διάχυση των αποτελεσμάτων των Δράσεων του στις εμπλεκόμενες Κοινωνίες.

Δράσεις

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΣ

 • Πολιτιστική Χαρτογράφηση

Ενοποίηση και ανάδειξη σημείων πολιτιστικού και τουριστικού ενδιαφέροντος με στόχο την πολιτιστική προβολή και προώθηση. Για τον στόχο αυτό το Εκπαιδευτικό Δίκτυο ATHINA σε συνεργασία με την εταιρεία Clio Muse έχει δημιουργήσει ειδικές και εύχρηστες διαδικτυακές εφαρμογές.

 • Ελληνομάθεια/ homo grecus / lang-core / We word the world

Εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και γνωριμία με τον ελληνικό πολιτισμό μέσα από οργανωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα για τους Κινέζους πολίτες.

 • Ακαδημία Δεξιοτήτων

Απαντώντας στην πρόκληση της εποχής για πιστοποίηση ικανοτήτων και δημιουργώντας τα απαραίτητα εφόδια για την είσοδο στην αγορά εργασίας, το Εκπαιδευτικό Δίκτυο ATHINA έχει σχεδιάσει και υλοποιεί την δράση της Ακαδημίας Δεξιοτήτων για την ανάπτυξη περιγραμμάτων επαγγέλματος θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης. Κύριος στόχος της δράσης είναι η τόνωση της επαγγελματικής αυτοπεποίθησης και η ανάδειξη των προσωπικών ικανοτήτων ειδικότερα των νέων.

Οι ομάδες, στις οποίες απευθυνόμαστε είναι:

 • Νέοι, νέες που αναζητούν πυξίδα και στοχευμένη ενημέρωση στον δρόμο της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας.
 • Απόφοιτοι που αποφασίζουν αλλαγή στην επαγγελματική τους πλεύση τους.
 • Εργαζόμενοι που αναζητούν εξειδίκευση υψηλής προστιθέμενης αξίας στην αγορά εργασίας.
 • Άτομα που επιθυμούν κατάρτιση σε σύγχρονες ειδικότητες
 • Διδακτική των Γνωστικών Αντικειμένων και Παιδαγωγικών Δεξιοτήτων

Προετοιμασία των υποψηφίων προς διορισμό εκπαιδευτικών, για τις εξετάσεις του Νέου Συστήματος Διορισμού στην Κύπρο τον Νοέμβριο του 2017.

Σε συνεργασία με το THALES FOUNDATION και το PROGNOSIS στην Κύπρο, το Εκπαιδευτικό Δίκτυο ATHINA πραγματοποιεί και οργανώνει στην Κύπρο προπαρασκευτικά εργαστήρια σε όλα τα Γνωστικά Αντικείμενα, τις Δεξιότητες και την Γλώσσα, διαθέτοντας μια ομάδα έμπειρων εκπαιδευτών και παρέχοντας δωρεάν επιστημονικό και εκπαιδευτικό υλικό στους εκπαιδευόμενους και μέλη του δικτύου.  Για τον λόγο αυτό, αναλαμβάνει την έκδοση επιστημονικής σειράς βιβλίων με τίτλο Διδακτική των Γνωστικών Αντικειμένων και Παιδαγωγικών Δεξιοτήτων.

 • Συμπράξεις με τις τοπικές κοινωνίες (Δήμοι, Αναπτυξιακές, Σύλλογοι, ΚΟΙΝ.ΣΕΠ, Ιδρύματα)

Στο πλαίσιο της Κοινωνίας Πολιτών σχεδιάζουμε και αναπτύσσουμε στοχευμένες ενέργειες ώστε να κινητοποιήσουμε κυρίως Νέους ανθρώπους, είτε να αξιοποιήσουν με νέο τρόπο τις δεξιότητες που ήδη κατέχουν είτε να ενισχύσουν με πρωτοποριακά εργαλεία το επάγγελμα με το οποίο ήδη ασχολούνται. Στόχος είναι η ενδυνάμωση της τοπικής επιχειρηματικότητας και η πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη.

Γεωγραφική εμβέλεια

Το Εκπαιδευτικό Δίκτυο ATHINA δραστηριοποιείται κυρίως στην Κρήτη και την ευρύτερη περιοχή της Αθήνας δικτυώνοντας τις τοπικές κοινωνίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Επίπεδο δράσης

Το δίκτυο ATHINA είναι μέλος σε δευτεροβάθμια όργανα στην Ελλάδα  αλλά και σε δίκτυα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο (ΕΚΚ).

Παράλληλα, μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων, το δίκτυο ATHINA δραστηριοποιείται σε δίκτυα με άλλα κράτη-μέλη σε θέματα εκπαίδευσης και πιστοποίησης δεξιοτήτων, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη κοινής ευρωπαϊκής πλατφόρμας αναγνώρισης άτυπων προσόντων και εμπειρίας, προωθώντας ταυτόχρονα την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σε τοπικό επίπεδο.

Για τον σκοπό αυτόν έχει συνάψει Μνημόνιο Συνεργασίας με τον Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου και το Καμπάνειο Ίδρυμα.

Ο απώτερος στόχος είναι μέσα από την ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση της τοπικής κοινωνίας του Οροπεδίου Λασιθίου να προωθηθεί η κοινωνική επιχειρηματικότητα, ειδικότερα στους τομείς της αγροτικής και τουριστικής ανάπτυξης.

Δομές και Συνεργασίες

Κρήτη

 • Κεντρικά γραφεία (Ρέθυμνο)
 • ΚΔΒΜ1 (Ρέθυμνο)
 • Χώρος φιλοξενίας 18 ατόμων (Ψυχρό Λασιθίου)
 • Αίθουσες εκδηλώσεων (Ψυχρό Λασιθίου)

Αθήνα

 • Αίθουσες εκδηλώσεων (Αθήνα)

Υπηρεσίες που παρέχονται στις δομές του δικτύου ATHINA μέσα από συγκεκριμένες δράσεις

 • συμβουλευτική (mentoring)
 • ψυχολογική υποστήριξη
 • εργασιακή συμβουλευτική, τεχνικές συνέντευξης και προώθηση στην αγορά εργασίας
 • εκπαίδευση εξειδίκευσης
 • συνοδευτικές υποστηρικτικές υπηρεσίες

Θεμέλιος Λίθος

 • Συνέργειες και Συνεργασίες με αμοιβαία οφέλη για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.
 • Διάχυση των αποτελεσμάτων των Δράσεων στις εμπλεκόμενες Κοινωνίες.
 • Στοχευμένες Δράσεις με Περιβαλλοντικό και Πολιτιστικό Αποτύπωμα.