Εκπαίδευση Persona Dolls

Τι είναι οι Persona Dolls;

Οι Persona Dolls είναι ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό εργαλείο και μέσο στην προσέγγιση της διαφορετικότητας και της  άρσης των διακρίσεων μέσα από τις επινοητικές δεξιότητες του παιχνιδιού και της επικοινωνίας. Σύμφωνα με την Kay Taus (1987) που εφάρμοσε για πρώτη φορά τη μέθοδο αυτή στις ΗΠΑ οι Persona dolls είναι «διαφορετικές», γιατί η κάθε μια έχει τη δική της ταυτότητα, όπως κάθε παιδί μέσα στην τάξη έχει τη δική του ταυτότητα.

Οι κούκλες μεταφέρουν μια ιστορία, μέσα από την οποία εισάγονται θέματα ή ανοιχτά προβλήματα που φτιάχνονται για κάθε κούκλα και αντικατοπτρίζουν κοινωνικά ζητήματα που αφορούν τον ρατσισμό, το φύλο, τις διαφορές μεταξύ των κοινωνικών τάξεων, τη φτώχια, ασθένειες όπως το AIDS, ζητήματα για παιδιά με μειωμένες ικανότητες και ειδικές ανάγκες.

 Ποιος είναι ο σκοπός του σεμιναρίου;

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η μύηση των συμμετεχόντων στη μεθοδολογία των Persona Dolls και η ανάπτυξη δεξιοτήτων εφαρμογής της στην εκπαιδευτική διαδικασία για την προσέγγιση σύγχρονων κοινωνικών ζητημάτων όπως το ζήτημα της Διαφορετικότητας το οποίο μπορεί να αφορά ποικίλους τομείς της ανθρώπινης ζωής, του Προσφυγικού ζητήματος, της Πρόληψης της Βίας και του Σχολικού Εκφοβισμού.

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, νηπιαγωγούς, δασκάλους, νηπιοβρεφοκόμους, σε επαγγελματίες όλων των ειδικοτήτων που δραστηριοποιούνται στην εκπαίδευση ή και παρέμβαση (ψυχολογική, παιδαγωγική, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική, λογοθεραπευτική) παιδιών προσχολικής και πρώτης παιδικής ηλικίας.

 Πως δομείται το σεμινάριο;

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί κάνοντας χρήση μεθόδων και τεχνικών όπως της διάλεξης, συζήτησης, εργασίας σε ομάδες, υπόδυσης ρόλων και εμψύχωση κούκλας και χρήσης των persona dolls. Στο πρώτο μέρος οι συμμετέχοντες εξοικειώνονται με τη θεωρία και τη μεθοδολογία των Persona Dolls, ενώ μέσα από το Βιωματικό Εργαστήριο του δεύτερου μέρους, χρησιμοποιούν στην πράξη το εκπαιδευτικό εργαλείο με την υποστήριξη των έμπειρων εκπαιδευτών μας.

Α’  ΜΕΡΟΣ:

 • Έννοια της μεθοδολογίας, σκοπός, οφέλη, θεωρητικό πλαίσιο της μεθόδου
 • Χαρακτηριστικά της Persona doll
 • Διαφορά της κούκλας για  δραματικό παιχνίδι από την Persona doll
 • Δημιουργία χαρακτήρα – Ταυτότητα της Persona doll
 • Εισαγωγή -Γνωριμία με την Persona doll
 • Χτίσιμο της ιστορίας
 • Παραδείγματα ανάπτυξης της ταυτότητας και ιστορίας

Β΄ ΜΕΡΟΣ:

 • Βιωματικό Εργαστήρι – Εργασία σε ομάδες
 • Χρήση κούκλων με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Δόμηση της ταυτότητας και της ιστορίας των κούκλων.
 • Σχεδιασμός δράσεων για την προσέγγιση της διαφορετικότητας με βάση την προβληματική κατάσταση της κούκλας
 • Παρουσίαση   εργασιών των ομάδων

 

Τι κερδίζει ένας εκπαιδευτικός από τη συμμετοχή του στο σεμινάριο;

Πέρα από τη γνώση και τη δυνατότητα εφαρμογής των Persona Dolls στην τάξη, οι εκπαιδευτικοί θα κερδίσουν ένα πλούσιο δίκτυο γνωριμιών και πιστοποιητικό συμμετοχής από το Εκπαιδευτικό Δίκτυο ΑΘΗΝΑ.