Εκπαιδευτικά Σεμινάρια GDPR & DPO

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια GDPR & DPO
Μάιος 5, 2018 athina edu

Σεμινάριο

“GDPR Compliance Masterclass”


Ο νέος Ευρωπαϊκός κανονισμός για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) ψηφίστηκε στις 27 Απριλίου 2016 και τίθεται σε ισχύ την 25 Μαΐου 2018 και θα εφαρμοσθεί άμεσα σε όλα τα Κράτη Μέλη της ΕΕ. Ο Κανονισμός έχει ως σκοπό την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. Ο νέος κανονισμός αφορά όλες τις επιχειρήσεις που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα ανεξαρτήτως κλάδου οικονομικής δραστηριότητας και μεγέθους, Δημόσιους Οργανισμούς, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.) και ΟΤΑ. Μετά τις 25.05.2018 όποιοι επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα υποχρεούνται να τηρούν τον Κανονισμό και αντιμετωπίζουν κυρώσεις σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτόν.

Το Εκπαιδευτικό Δίκτυο «ATHINA» διοργανώνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο: «General Data Protection Regulation Compliance Masterclass» διάρκειας 25 ωρών (19 ώρες ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης μέσω online πλατφόρμας και 6 ώρες δια ζώσης).

 

 

Σε ποιους απευθύνεται:

Το σεμινάριο απευθύνεται σε επιχειρηματίες, στελέχη και συμβούλους επιχειρήσεων ή οργανισμών που ασχολούνται με την συλλογή, επεξεργασία, μετάδοση, χρήση και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων (πελατών, παραγωγής, προσωπικού, κλπ.), σε διοικητικό προσωπικό επιχειρήσεων  (υπεύθυνους λογιστηρίου, διαχείρισης προσωπικού, marketing, παραγωγής, εσωτερικού ελέγχου, συμμόρφωσης, νομικής υπηρεσίας, κλπ.), σε υπεύθυνους ή εργαζόμενους  σε πληροφοριακά συστήματά και γενικά σε όλους όσους εμπλέκονται στον σχεδιασμό, έλεγχο και αξιολόγηση της Προστασίας Δεδομένων και Ασφάλειας και της λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων μίας εταιρείας.

Κυρίως απευθύνεται σε μικρομεσαίους επιχειρηματίες και υπαλλήλους επιχειρήσεων, οι οποίοι θα αναλάβουν ενεργό ρόλο στη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων.

Ακόμη, απευθύνεται σε αυτούς που θέλουν να αποκτήσουν τις γνώσεις στη σωστή οργάνωση και διαχείριση των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νέου κανονισμού, οι οποίες αναλύονται σε απλή και κατανοητή γλώσσα.

 

 

Η Θεματολόγιατου σεμιναρίουαποτελείται από τις ακόλουθες ενότητες:

1.Εισαγωγή και Ανάλυση του Κανονισμού GDPR

-Γενικός κανονισμός για την προστασία των δεδομένων, οι βασικές έννοιες

-Πεδίο εφαρμογής και στόχοι

-Αρχές της επεξεργασίας δεδομένων και συγκατάθεση

-Αξιολόγηση κινδύνου βάσει του GDPR (κυρώσεις και πρόστιμα)

-Δικαιώματα του Ατόμου (υποκείμενο των δεδομένων)

-Ρόλοι Υπεύθυνου Επεξεργασίας και Εκτελών την Επεξεργασία

  1. Σύστημα Συμμόρφωσης με τον Κανονισμό

-Σχεδιασμός δράσης για την συμμόρφωση με τον ΓΚΠΔ

-Καταγραφή και χαρτογράφηση προσωπικών  δεδομένων

-Μελέτη εκτίμησης αντικτύπου – αξιολόγησης των επιπτώσεων στην ιδιωτική ζωή σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων (PIA)

-Εισαγωγή στην ασφάλεια πληροφοριών

  1. Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) – Εποπτικές Αρχές

-Ο ρόλος του DPO (καθήκοντα και υποχρεώσεις)

-Περιπτώσεις που απαιτείται  διορισμός  DPO

-Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων και δραστηριότητες επεξεργασίας (Ανεξαρτησία και Σύγκρουση Συμφερόντων)

-Ο ρόλος των Εποπτικών Αρχών

 

Τι Προσφέρει το Σεμινάριο:

Η παρακολούθηση του σεμιναρίου προσφέρει στους συμμετέχοντες:

-Βασικές γνώσεις για το νέο πλαίσιο συλλογής και επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων.

-Οι συμμετέχοντες θα είναι θέση να κατανοήσουν τις βασικές απαιτήσεις του Κανονισμού GDPR (General Data Protection Regulation)

– Ουσιαστική γνώση στο πως εφαρμόζονται οι νέοι κανονισμοί σε μία εταιρεία ή οργανισμό για να είναι σε θέση να προετοιμάσουν την εταιρεία τους για να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του GDPR.

-Θα είναι σε θέση να υλοποιούν τεχνικές για την Ασφάλεια Δεδομένων, να σχεδιάσουν μέτρα Προστασίας Δεδομένων, να ελέγχουν, αξιολογούν και εφαρμόζουν αποτελεσματικά τη λειτουργία ενός Συστήματος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

-Θα λάβουν Βεβαίωση Παρακολούθησης από το Εκπαιδευτικό Δίκτυο «ATHINA».

Το εκπαιδευτικό υλικό του σεμιναρίου μέσω της πλατφόρμας ώστε οι εκπαιδευόμενοι να μπορούν να ανατρέχουν για την αναζήτηση λεπτομερειών.

 

Εισηγητές:

Χαλαμπαλάκης Εμμανουήλ

BSc Computer Science, IT Consultant, MCTS Microsoft Specialist

Χριστάκης Γιώργος

Information Security Specialist, MCTS Microsoft Specialist

Ζαφειρούδη Ιωάννα

MSc in Law and Economics, PD specialist

Κόστος Παρακολούθησης και εκπτωτική πολιτική:

Το κόστος συμμετοχής είναι 330€ ανά συμμετοχή.

Εκπτωτική πολιτική: 240€ για τα εγγεγραμμένα premium μέλη (εφάπαξ εγγραφή 10€) του Εκπαιδευτικού Δικτύου ATHINA .

Τρόποι πληρωμής:

α) Κατάθεση στην τράπεζα Πειραιώς

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑΣ

IBAN: GR65 0171 4530 0064 5314 0110 775

BIC: PIRBGRAA

με αιτιολογία το ονοματεπώνυμο και τον κωδικό ΣΕΠΡΟΔΕ

β) Πληρωμή μετρητοίς στους κατά τόπους συνεργάτες του Εκπαιδευτικού Δικτύου ATHINA, όπου θα πραγματοποιηθούν οι διά ζώσης συναντήσεις.

 

Δήλωση Συμμετοχής:

Θέλω να ενημερώνομαι σχετικά με δράσεις του Εκπαιδευτικού Δικτύου ATHINA

Comments (0)

Leave a reply