Διαχείριση Θυμού στην Παιδική Ηλικία

Σκοπός

Ο θυμός θεωρείται  ένα αναπόσπαστο κομμάτι της ανθρώπινης φύσης, έχει μια εξελικτική και προσαρμοστική σημασία και μπορεί να είναι είτε χρήσιμος και θετικός είτε   βλαβερός και αρνητικός. Η κατανόηση και η διαχείριση του θυμού αποτελεί δύσκολο έργο τόσο για τους γονείς όσο και για τους εκπαιδευτικούς λόγω της πολύπλοκης αλλληλεπίδρασης σκέψεων, συναισθημάτων και συμπεριφορών. Ο θυμός, η οργή και η επιθετικότητα είναι συνηθισμένες αντιδράσεις των παιδιών. Ως ενήλικες, αποδεχόμαστε τα συναισθήματα και βοηθάμε τα παιδιά να μάθουν να διοχετεύουν και να κατευθύνουν το θυμό τους σε ένα αποτελεσματικό τέλος.

Στο σεμινάριο αυτό  θα προσδιορίσουμε αρχικά την έννοια του θυμού εστιάζοντας στους τρόπους έκφρασης του καθώς και στους λόγους ή αιτίες στις οποίες μπορεί να οφείλονται οι δυσκολίες διαχείρισης και ελέγχου του θυμού. Γιατί τα παιδιά εκφράζουν θυμό; Ποιοι είναι οι λόγοι στους οποίους μπορούμε να αποδώσουμε την έκφραση αυτών των συναισθημάτων; Το ερώτημα αυτό θα αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης αλλά και οργάνωσης ενός σχεδίου «εξιχνίασης» αυτής της συμπεριφοράς.

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε γονείς, εκπαιδευτικούς, νηπιαγωγούς, δασκάλους, νηπιοβρεφοκόμους, σε επαγγελματίες όλων των ειδικοτήτων που δραστηριοποιούνται στην εκπαίδευση ή και παρέμβαση (ψυχολογική, παιδαγωγική, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική, λογοθεραπευτική) παιδιών προσχολικής και πρώτης παιδικής ηλικίας.

Δομή Εισήγησης

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί κάνοντας χρήση μεθόδων και τεχνικών όπως της διάλεξης, συζήτησης, εργασίας σε ομάδες, υπόδυσης ρόλων και εμψύχωση κούκλας.

Θεματικές

  • Τι είναι θυμός; Έννοια, τρόποι έκφρασης θυμού
  • Θυμός. Ένα δύσκολο συναίσθημα για έλεγχο
  • Γιατί τα παιδιά δείχνουν θυμό – Γινόμαστε ντετέκτιβ!
  • Πώς ανταποκρινόμαστε στον παιδικό θυμό;
  • Βασικά στοιχεία για τη διαχείριση του παιδικού θυμού
  • Διαχείριση συναισθημάτων και μάθηση στη χαλάρωση
  • Εκμάθηση δεξιοτήτων επικοινωνίας, επίλυσης προβλήματος
  • Μοντελοποίηση των κατάλληλων στρατηγικών
  • Πρακτικές για την αντιμετώπιση καταστάσεων θυμού
  • Πρακτικές από προγράμματα συναισθηματικής αγωγής-διαχείρισης του θυμού