Ψηφιακή Αφήγηση για Εκπαιδευτές

Σκοπός

Σκοπός του σεμιναρίου να επιτρέψει στους συμμετέχοντες να προσδιορίσουν και να εξηγήσουν τη δομή της ψηφιακής αφήγησης  και το ρόλο της στην εκπαιδευτική διαδικασία, η εξοικείωση τους με τη θεμελιώδη έννοια της αποτελεσματικής μάθησης μέσα από τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και η διερεύνηση ευκαιριών και τρόπων ανάπτυξης εργαλειών για την ψηφιακή αφήγηση.

Οι συμμετέχοντες θα έρθουν σε επαφή με σύγχρονα μοντέλα και εργαλεία για την ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης, θα κατανοήσουν το ρόλο της τεχνολογίας στην εκπαίδευση και θα εξοικειωθούν με της έννοιες της συνεργασίας και της μάθησης σε διεθνές περιβάλλον.

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, νηπιαγωγούς, δασκάλους, νηπιοβρεφοκόμους, σε επαγγελματίες όλων των ειδικοτήτων που δραστηριοποιούνται στην εκπαίδευση ή και παρέμβαση (ψυχολογική, παιδαγωγική, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική, λογοθεραπευτική) παιδιών προσχολικής και πρώτης παιδικής ηλικίας.

Δομή Εισήγησης

Η εκπαίδευση συνδυάζει τη θεωρία γύρω από την ψηφιακή αφήγηση με πρακτικές ασκήσεις, με σκοπό τη δημιουργία ψηφιακών ιστοριών από τους συμμετέχοντες.

  • Ορισμός ψηφιακής αφήγησης και ο ρόλος της στην εκπαίδευση
  • Διερεύνηση ευκαιριών και αποτελεσματικών μεθόδων για τη δημιουργία ψηφιακών αφηγήσεων
  • Ψηφιακές πλατφόρμες και εργαλέια
  • Τα στοιχεία μιας ψηφιακής αφήγησης: εικόνα,  ήχος, κείμενο
  • Αφήγηση
  • Εργασία με τη δομή του κειμένου
  • Εργασία με εικόνες: από τη θεωρία στην πράξη
  • Εργασία με τον ήχο
  • Δημιουργία και αξιολόγηση μιας ψηφιακής ιστορίας