Οριοθετώντας τη Συμπεριφορά των Παιδιών

Σκοπός

Τα όρια υπάρχουν παντού και αφορούν όλους μας. Τα όρια δημιουργούν το πλαίσιο μέσα στο οποίο κάθε άνθρωπος μπορεί να συνυπάρξει με τους συνανθρώπους του, όπου έχει τη δυνατότητα να αντλεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ικανοποίηση και ασφάλεια για να μπορεί να εξελίσσεται και να δημιουργεί. Σκοπός του σεμιναρίου είναι η γνωριμία των συμμετεχόντων με ποικίλες μεθόδους και τεχνικές αναφορικά με την οριοθέτηση των παιδιών και τη διαμόρφωση ενός θεωρητικού υπόβαθρου που θα τους επιτρέπει να διαχειρίζονται την οριοθέτηση των παιδιών στο σχολικό και γονεϊκό περιβάλλον.

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε γονείς, εκπαιδευτικούς, νηπιαγωγούς, δασκάλους, νηπιοβρεφοκόμους, σε επαγγελματίες όλων των ειδικοτήτων που δραστηριοποιούνται στην εκπαίδευση ή και παρέμβαση (ψυχολογική, παιδαγωγική, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική, λογοθεραπευτική) παιδιών προσχολικής και πρώτης παιδικής ηλικίας.

Δομή εισήγησης

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί κάνοντας χρήση μεθόδων και τεχνικών όπως της διάλεξης, συζήτησης, εργασίας σε ομάδες, υπόδυσης ρόλων και εμψύχωση κούκλας.

  • Έννοια της Πειθαρχίας – Οριοθέτησης – Διαφορές
  • Γιατί είναι σημαντική η χρήση των ορίων
  • Κατανόηση της συμπεριφοράς παιδιών πρωτοσχολικής ηλικίας. Τι επιδιώκει ένα παιδί με αρνητική συμπεριφορά.
  • Πως τίθενται τα όρια
  • Φυσικές και Λογικές Συνέπειες
  • Διαφορές Τιμωρίας και Λογικών Συνεπειών: Παραδείγματα από την καθημερινή ζωή
  • Βασικές αρχές για την εφαρμογή των λογικών συνεπειών
  • Διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράς στην τάξη: Θέσπιση κανόνων – Δημιουργία Συμβολαίου, Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης
  • Εκπαίδευση σε δεξιότητες διαχείρισης συγκρούσεων
  • Εργασία σε ομάδες – Workshops : Μελέτες περίπτωσης