Εργαστήρια Προετοιμασίας ΑΣΕΠ για Εκπαιδευτικούς

Σκοπός

Σκοπός του εργαστηρίου είναι η προετοιμασία των εκπαιδευτικών για το διαγωνισμό διορισμών Δημοσίου στην Ελλάδα.

Η δομή, το πρόγραμμα και οι αναμενόμενες ημερομηνίες θα ανακοινωθούν προσεχώς.