Εκπαίδευση Flipped Classroom

Σκοπός

Σκοπός της εκπαίδευσης είναι η διερεύνηση της μεθόδου Flipped Classroom και της εργοκεντρικής εκπαιδευτικής μεθοδολογίας. Οι συμμετέχοντες θα συζητήσουν για το ρόλο των δυο αυτών μεθόδων στην εκπαιδευτική διαδικασία, θα κατανοήσουν τις βασικές αρχές σχεδιασμού για τις μεθοδολογίες και θα μοιραστούν εμπειρίες και παραδείγματα σε πολυποίκιλες θεματικές που άπτονται της εκπαίδευσης.

Στόχος είναι, μέσω της συνεργασίας, η δημιουργία ιδεών και πρακτικών προτάσεων για την υιοθέτηση αυτών των μεθοδολογιών.

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, νηπιαγωγούς, δασκάλους, νηπιοβρεφοκόμους, σε επαγγελματίες όλων των ειδικοτήτων που δραστηριοποιούνται στην εκπαίδευση ή και παρέμβαση (ψυχολογική, παιδαγωγική, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική, λογοθεραπευτική) παιδιών προσχολικής και πρώτης παιδικής ηλικίας.

Δομή Εισήγησης

Η εκπαίδευση συνδυάζει τη θεωρία γύρω από τις εκπαιδευτικές μεθοδολογίες με πρακτικές ασκήσεις.

 

  • Τι είναι Flipped Classroom και τι όχι;
  • Καλές πρακτικές, βασικά στοιχεία, μύθοι και αλήθειες, φόβοι, μαθησιακά αποτελέσματα της μεθοδολογίας
  • Παραδείγματα και περιπτώσεις μελέτης
  • Ενεργητικές παιδαγωγικές μέθοδοι και τεχνολογίες
  • Διδακτικά μοντέλα
  • Εργοκεντρική εκπαιδευτική μεθοδολογία
  • Διερεύνηση εργαλέιων και ιδεών για το σχεδιασμός Flipped Classroom
  • Flipped Class Workshop