Εκπαίδευση Εκπαιδευτών

Το Εκπαιδευτικό Δίκτυο ATHINA σε συνεργασία με το ερευνητικό έργο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ADET «Υποστήριξη Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού μέσω Δια Βίου Μάθησης» προσφέρει στην Κρήτη πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών.

Απευθείας συμμετοχή στις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ .

Παράταση εγγραφών έως 13/11/2017
Έναρξη Προγράμματος 13/11
Πρώτη δια ζώσης συνάντηση Σάββατο 18/11

Θεσμικο Πλαισιο

Έναρξη 1ου κύκλο εκπαίδευσης στην πόλη του Αγίου Νικολάου Κρήτης στο πλαίσιο του επιμορφωτικού προγράμματος«Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων»

Έναρξη 1ου κύκλο εκπαίδευσης στην πόλη του Ρεθύμνου στο πλαίσιο του επιμορφωτικού προγράμματος«Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων»

Η ΕΝΑΡΞΗ των κύκλων εκπαίδευσης ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του ερευνητικού έργου του ΕΚΠΑ

http://www.adet-uoa.gr/

 και στην ιστοσελίδα μας,

http://www.athinaedunet.org/

 στα κοινωνικά δίκτυα και στον τοπικό τύπο για κάθε περιοχή.