ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ

Η Clio Muse είναι μία SaaS πλατφόρμα δημοσίευσης και μεταπώλησης ψηφιακών πολιτιστικών διαδρομών και αποτελείται από:

  • Tο Clio Muse CREATE: διαχειριστικό περιβάλλον στο οποίο Μουσεία, Γκαλερί, Εταιρίες ξενάγησης και επαγγελματίες ιστορικοί και αρχαιολόγοι δημοσιεύουν και μεταπωλούν τα θεματικά πολιτιστικά tours τους
  • και από την Clio Muse APP: εφαρμογή ξενάγησης με ποικίλες ψηφιακές θεματικές διαδρομές (tours)

Περισσότερα

Η Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ε.Ε.Ε.Ε.) είναι Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός, που ιδρύθηκε το 2004. Μέχρι σήμερα έχουν εγγραφεί 2.000 μέλη και αναπτύξαμε συνεργασία με ελληνικούς και διεθνείς φορείς. Σκοπός μας είναι η ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων, η έρευνα, η συμβουλευτική, η πληροφόρηση, καθώς και ο διάλογος στην Ελλάδα και διεθνώς για την προώθηση των αρχών και μεθόδων της Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Η Ένωση εκδίδει το περιοδικό Εκπαίδευση Ενηλίκων, το οποίο είναι το μοναδικό ελληνόφωνο στο πεδίο αυτό και μία φορά το χρόνο εκδίδεται στην αγγλική γλώσσα.

Περισσότερα

Συνεργάτες