Κόστος Συμμετοχής – Εκπτωτική Πολιτική

Κόστος Συμμετοχής – Εκπτωτική Πολιτική
Μάιος 30, 2018 athina edu

Κόστος Συμμετοχής – Εκπτωτική Πολιτική

Το πρόγραμμα προετοιμασίας υποψηφίων εκπαιδευτών θα έχει κόστος 690 ευρώ.

Κατηγορίες Εκπαιδευομένων που δικαιούνται έκπτωση 

 • Οι εκπαιδευόμενοι που επιθυμούν να προκαταβάλουν το ποσό με την έναρξη των σεμιναρίων, θα λαμβάνουν έκπτωση 10% (621,00€)
 • Οι άνεργοι, φοιτητές, υπάλληλοι που βρίσκονται σε καθεστώς διαθεσιμότητας καθώς πολύτεκνοι και τα άτομα με ειδικές ανάγκες, δύνανται να αιτηθούν την χορήγηση έκπτωσης ύψους 25% επί του συνολικού ποσού διδάκτρων. (517,50 €)
 • Όσοι αποτελούν προσωπικό που εργάζεται στα ΑΕΙ – ΑΤΕΙ της ημεδαπής δύναται να αιτηθούν τη χορήγηση έκπτωσης ύψους 50% επί του συνολικού ποσού των διδάκτρων. (345,00 €)
 • Σε περίπτωση συμμετοχής στον ίδιο κύκλο σπουδών δύο ή περισσοτέρων ατόμων που συνδέονται με πρώτου βαθμού συγγένεια, δύναται να χορηγηθεί έκπτωση διδάκτρων ύψους 10%. (621,00 €)
 • Εκπαιδευόμενοι που έχουν παρακολουθήσει επιμορφωτικό πρόγραμμα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, θα λάβουν έκπτωση 20% (552,00€)
 • Εκπαιδευόμενοι που έχουν παρακολουθήσει επιμορφωτικό πρόγραμμα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και ειδικότερα των προγραμμάτων με κωδικό έρευνας 12728, θα λάβουν έκπτωση 30% (483,00€)
 • Εκπαιδευόμενοι που είναι μέλη του Εκπαιδευτικού Δικτύου ATHINA και είναι οικονομικά τακτοποιημένα 25% (517,50 €)
 • Εκπαιδευόμενοι που είναι μέλη της Ο.Λ.Μ.Ε. & της Δ.Ο.Ε.  και έχουν κάρτα μέλους θα έχουν έκπτωση 15% (586,50 €)
 • Η καταβολή του ποσού για όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν όλες τις θεματικές ενότητες του προγράμματος, μπορεί να γίνει σε  3 ισόποσες δόσεις (230 έκαστη).

Εκπτωτική Πολιτική για Οργανισμούς

Σε περίπτωση συμμετοχής, σε προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης του ίδιου εκπαιδευτικού κύκλουτριών ατόμων και πάνω οι οποίοι απασχολούνται στην ίδια επιχείρηση, χορηγείται έκπτωση διδάκτρων της τάξεως του 10% σε κάθε εκπαιδευόμενο.

 

Όροι Χορήγησης Εκπτώσεων

Προκειμένου να εγκριθεί η έκπτωση διδάκτρων για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις θα πρέπει:

 1. Ο ενδιαφερόμενος να έχει υποβάλλει την σχετική αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα που τον ενδιαφέρει και αυτή να έχει γίνει αποδεκτή από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης Αιτήσεων.
 2.  Ο ενδιαφερόμενος να έχει υποβάλλει γραπτώς το αίτημα του για τη χορήγηση έκπτωσης, προσκομίζοντας παράλληλα τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις αναφορικά με τη διαδικασία χορήγησης έκπτωσης, σας παρακαλούμε, όπως επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία

Σημειώνεται ότι οι εκπτώσεις διδάκτρων δεν λειτουργούν σε καμία περίπτωση αθροιστικά. Συγκεκριμένα, αν κάποιος εκπαιδευόμενος εντάσσεται σε παραπάνω από μία κατηγορίες δικαιούχων, θα του χορηγηθεί η έκπτωση για την μία κατηγορία που ο ίδιος θα επιλέξει, ώστε να κάνει χρήση του δικαιώματός του. Επίσης, η προβλεπόμενη για την εφάπαξ καταβολή διδάκτρων έκπτωση, δεν ισχύει σε περίπτωση που χορηγηθεί έκπτωση για οποιαδήποτε από τις ανωτέρω περιπτώσεις.

Μετά την έναρξη των μαθημάτων, επιστροφές διδάκτρων δεν γίνονται δεκτές.

Comments (0)

Leave a reply